ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
banner image
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Γκαγκούδη Αθήνα | Φοροτεχνικό - Λογιστικό Γραφείο Καβάλα


Η ορθή λογιστική παρακολούθηση είναι μια σημαντική λειτουργία που ασχολείται με την ανάλυση, κατάταξη και καταγραφή των οικονομικών γεγονότων της επιχείρησης.

Το λογιστικό γραφείο μας “ΓΚΑΓΚΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ” το οποίο βρίσκεται στην Καβάλα, μπορεί να σας δώσει τις σωστές λύσεις σε κάθε φορολογικό ή φοροτεχνικό πρόβλημα αλλά και για να αναλάβει το λογιστήριο της επιχείρησή σας.

Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, γνωρίζοντας άρτια και παρακολουθώντας διαρκώς την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, μπορεί να εξασφαλίζει σε κάθε επιχείρησή, μικρή ή μεγάλη, τη βιωσιμότητα και τη σωστή λειτουργία της, έχοντας ως στόχο την πιο αποτελεσματική ανάπτυξη και εξέλιξή της στο χρόνο.
 

 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
 
Τήρηση βιβλίων εταιρειών όλων των κατηγοριών
   
Έναρξη - διακοπή εταιρειών
   
Οργάνωση -  Εκπαίδευση - Επίβλεψη Λογιστηρίου
   
Κάλυψη εργατικών θεμάτων
   
Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας
   
Μελέτη φοροτεχνικής κατάστασης
   
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
   
Συμβουλές για την επιλογή μορφής εταιρείας
   
Επιστροφές ΦΠΑ
   
Διεκπεραίωση ελέγχων για ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΔΟΥ
   
Στο λογιστικό γραφείο μας στην Καβάλα, παρέχουμε ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες για την άμεση διευθέτηση και διεκπεραίωση κάθε λογιστικού, φορολογικού και οικονομικού θέματος της επιχείρησής σας.

Έχοντας ως στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, εστιάζουμε ξεχωριστά σε κάθε επιχείρηση και εργαζόμαστε με γνώμονα την κάλυψη των εξατομικευμένων απαιτήσεων σας, συμβάλλοντας ενεργά στην αποδοτικότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης σας.
 

 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

Επισκεφτείτε το λογιστικό γραφείο μας στην Καβάλα ή επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε
τα λογιστικά ή φοροτεχνικά θέματα που σας απασχολούν.